wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Parochienieuws
Uitgave: 09.10.2017
afbeelding EUCHARISTIEVIERINGEN

Zaterdag 14 oktober
18.00 u. Gebedsmoment

Zondag 15 oktober
09.30 u.. Mis voor Louis Vissenaekens
Lector: Robrecht Vanhuysse

Zaterdag 21 oktober
18.00 u. Gebedsmoment

Zondag 22 oktober
09.30 u.. Herdenkingsviering. Mis voor de Familie Van Nerum - Beullens en kinderen. Mis voor de overledene OKRA leden. Mis voor de overledene leden van SAMANA.
Voorganger: Dirk De Vis
Lector: Kristof Huysmans


FONDS PAROCHIALE WERKEN
Het rekeningnummer voor het fonds Parochiale werken: BE76 7343 2900 3595.
Vermeld bij uw milde schenking volgende vermelding: Parochiale Werken Wijgmaal

PAROCHIEBLAD
Heeft u uw parochieblad niet ontvangen? Bel naar 03/210 08 30, geef uw naam en volledig adres op en alles komt in orde.

TEKSTEN PAROCHIEBLAD
Heb jij ook nieuws van je vereniging, van je wijk, van je buren, en zou je die willen laten publiceren in het parochieblad? Graag 2 weken voor verschijnen bezorgen aan Marc Van Den Broeck: marc.van.den.broeck@telenet.be.

PAROCHIESECRETARIAAT
Voor het bestellen van missen en binnenbrengen van documenten ivm inschrijvingen vormsel, eerste communie enz. kan u terecht op dinsdagvoormiddag van 10.00u tot 11.00u . De aanvragers voor een doopsel verwijzen we naar 1 centrale persoon voor de federatie, namelijk mevr. Nelly Mestdagh. Haar kan men gerust bellen op het nummer 016/445132 of op 0472 60 41 83.

AGENDA

OMHALINGEN
De omhalingen van dit weekend zijn bestemd voor Missiezondag. Eén maal per jaar wordt de steun van alle christenen gevraagd voor het wereldmissiewerk. De collecte van vandaag gaat integraal naar de organisatie Missio. Deze zorgt voor de evenwichtige verdeling van de middelen over de bisdommen met de meeste noden. Door uw steun kan de boodschap van Christus wereldwijd uitgedragen worden.

HALLOWEENTOCHT
De broodjeszaak T Steigerke organiseert haar 2e Halloweentocht editie op zaterdag 28 oktober van 19.00u tot 23.59u een griezelwandeling van ongeveer 3 km (een uurtje), gevuld met acts, schrikposten en een oversteek van de vaart. De start begint voor de eerste groep om 19 u, met een interval van 10 minuten volgen de groepen elkaar op. Elke 10 minuten vanaf 19 u kan men zich inschrijven tot max 20 personen per groep. Deze inschrijving dient te gebeuren aan T Steigerke (Baron Descampslaan 1, Wijgmaal). Bij start en aankomst is er mogelijkheid om iets te eten en te drinken in T Steigerke en Café Int Geniep. Vanaf 22.00u is er de mogelijkheid om af te zakken naar de Boot van het jeugdhuis Impuls voor een heuse Halloweenfuif. Prijs deelname aan de tocht: volwassenen: 7 euro (jenever en soep inbegrepen), kinderen: 6 euro (warme choco met stukje cake en soep). Het is altijd een meerwaarde voor het evenement om verkleed te komen opdagen. Voor info kan je terecht op het nummer 016/908490.

CONCERT HADRICANTUS KOOR
Op zondag 5 november om 14.00u houdt het Wijgmaals Hadricantus koor een concert 'Requiem voor de Levenden' in de Hadrianus kerk. Tekst is van Gert Jan Slump; muziek van Nico Philipp Hovius. "Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven." Die woorden van Jezus bij het onderricht in de tempel is het sleuteltje voor het Requiem voor de Levenden. Dit muziekstuk is geïnspireerd door 'Ein Deutsches Requiem' van Johannes Brahms, het Zonnelied van Franciscus van Assisi en een geloofsgesprek tussen vijf mensen over leven en dood. Alhoewel sommige delen enige gelijkenis tonen met een dodenmis, wijkt 'Het Requiem voor Levenden' bewust af van de traditionele opzet van zulke mis. Zo wordt in sommige delen de troost die we mogen putten uit God's geborgenheid bezongen: 'gelukkig zijn die sterven in de Heer'. Dit is nogal weerbarstige taal, maar troostend tegelijkertijd. Tussendoor klinken de opwekkende woorden van het zonnelied van Franciscus. De voorbije maanden is er in Wijgmaal iedere dinsdagavond flink geoefend om dit muziekstuk eigen te maken voor de leden van Hadricantus. Naast 'Het Requiem voor Levenden' worden ook een aantal liederen gebracht, passend in de periode van Allerheiligen en Allerzielen. Het geheel staat onder leiding van de dirigent Quinten Vandevelde. Een soliste en instrumentalisten versterken 'Het Requiem voor Levenden'. Na het concert worden de aanwezigen verwelkomd in het praatcafé. Kaarten: 8 Euro in voorverkoop; 10 Euro aan de kassa. Meer info of kaarten bestellen: Rene.dewever@destiny.be of 0492/97 08 60.


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina